VISITA DEL DIRECTOR GENERAL D’OXFORD TEST OF ENGLISH AL NOSTRE CENTRE

El director general de OTE (Oxford Test of English) ha visitat el nostre centre amb l’objectiu de motivar els nostres alumnes de 3r i 4t d’ESO en la importància de l’estudi de les llengües estrangeres.

En la seua xarrada, Simon Ferninand ha explicat als alumnes la importància d’adquirir un bon nivell en idiomes per tal de continuar amb els seus estudis o poder accedir a un treball qualificat. El director d’OTE ha destacat l’estudi d’idiomes com una necessitat en el nostra societat actual, ja que la gent jove de hui en dia té una gran mobilitat i el fet de ser competents en moltes llengües, pot donar moltes més oportunitats al llarg de la vida acadèmica o la vida laboral.

Simon Ferninand ha destacat en la seua intervenció la importància d’acreditar el nivell d’anglès en el moment actual ja que, hui per hui, és la llengua en la que ens podem comunicar amb molts dels països europeus.

La Fundació Educativa ACI - Col·legi Esclaves SCJ hem apostat molt fort pel aspecte del plurilingüisme en la educació dels alumnes del centre. A més de l’ activitat purament acadèmica, on es barregen els dos idiomes oficials i dues llengües estrangeres, el centre organitza altres activitats complementàries per tal de fomentar el seu ús competencial (intercanvis amb altres col·egis europeus, campaments de immersió lingüística, participació en concursos per fomentar qualsevol de les llengües curriculars...)

Cal destacar, que la Fundació Educativa ACI - Col·legi Esclaves SCJ és des de setembre del 2017 Centre Examinador Oxford, on els alumnes poden accedir als nivells A2, B1 i B2 dintre del Marc Europeu de Referència.

El OTE ( Oxford Test of English) és un test que avalua la capacitat de cada persona en diferents contextos de la vida quotidiana. Aquest test està obert per a tota persona que estiga interessada en l’acreditació del seu nivell de llengua anglesa.