Reconeixement de la Conselleria d'Educació a la participació del centre en projectes europeus Erasmus+

La Conselleria d'Educació agraeix a la Fundació Educativa ACI - Col·legi Esclaves SCJ d'Alcoi la participació en projectes europeus i reconeix el treball i l'esforç desenvolupat en el projecte Erasmus+. Acció KA1.