NOU ENTORN D'APRENENTATGE: APRENENTATGE COOPERATIU

L'aprenentatge cooperatiu, una de les bases de la pedagogia del Col·legi Esclaves SCJ Alcoi, és una metodologia que impulsa el treball en equip perquè resulte més senzilla la tasca d'assimilar els continguts que s'imparteixen a l'aula, a més de fomentar la socialització.

El sistema escolar té l'obligació d'evolucionar i adaptar-se a les noves generacions per a aconseguir educar-les de manera eficient i així, en un futur, convertir-se en ciutadans i ciutadanes crítics, emprenedors, creatius, compromesos amb la societat i resilients, és a dir, capaces d'afrontar esdeveniments adversos de manera constructiva.

Aquest aprenentatge exigeix la participació directa de tots els estudiants, aconseguint que s'impliquen activament, tant els alumnes amb major capacitat, com els qui tenen majors dificultats sent imprescindible cooperar per a aconseguir els objectius desitjats. D'aquesta manera el treball en equip no pretén únicament aconseguir les metes particulars sinó aconseguir les de totes les persones partícips en les activitats.

Individual versus col·lectiu

Un treball didàctic que es diferencia de manera notable de l'aprenentatge competitiu que s'ha estat fomentat durant anys, en moltes ocasions, de manera errònia. Impulsar als joves a anar contra els altres per a aconseguir la qualificació més alta o aquell objectiu que vulguen aconseguir resulta un aprenentatge individualista que facilita la pèrdua de grans capacitats. En moltes ocasions aquests mètodes resulten molt durs per a uns certs alumnes i fomenten rivalitats.

Continuant amb aquesta comparació, el sistema d'avaluació també és diferent, ja que en el cooperatiu el professorat utilitza diferents criteris per a qualificar els treballs dels alumnes, mentre que en el competitiu els estudiants són avaluats segons normes que prevalen l'individualisme i la supremacia personal.

       

Si desitges conéixer la nostra proposta educativa, visita'ns, t'explicarem el nostre sistema educatiu i parlarem amb tu d'aquest i altres temes que et puguen preocupar i en els quals et puguem ajudar. Telefona'ns al 96 552 06 16 o inscriu-te fent clic ací.

Portem més de cent anys vetlant pel nostre alumnat; el seu creixement com a persones ha sigut i continua sent la nostra principal tasca.