Información General

Les bones pràctiques de plurilingüisme es mostren a l’Universitat d’Alacant

El passat 7 de juny a la Universitat d’Alacant va tindre lloc una Jornada d’ensenyament i ús del valencià que se celebra cada curs escolar i en la qual conflueixen tota una sèrie de professionals de la docència interessats en treballar a les aules des d’una perspectiva innovadora i oberta a la societat del moment. A la jornada es van es tractar diferents aspectes del plurilingüisme, principalment com equilibrar l’ús de totes les llengües a les nostres escoles.