Infantil

Promoció de la salut infantil mitjançant l'alimentació

Una alimentació saludable és important en totes les etapes de la vida, però especialment en la infància, ja que els hàbits alimentaris adquirits durant aquesta etapa determinen la salut dels xiquets i de les xiquetes i dels futurs adults.

Sens dubte, la família és la millor escola per aprendre a menjar. Però el reforç d'hàbits i estils de vida saludables en l'entorn escolar també és imprescindible.