eTWINNING

El nostre centre forma part des de fa diversos anys de la comunitat eTwinning, participant activament en els seus projectes educatius a través dels quals, l'alumnat pot comunicar-se, col·laborar i desenvolupar projectes amb alumnat d'altres països, sentint que formen part de la comunitat educativa més atractiva d'Europa. Els nostres projectes han rebut diversos Segells de Qualitat del servei Nacional de Suport Erasmus+.

En el curs 2017-2018, vam rebre el segell d'eTwinning School com a reconeixement i valoració de la implicació, el compromís i la dedicació que es realitza amb eTwinning en l'àmbit del centre educatiu. Com a conseqüència d'aquest reconeixement, el personal del centre premiat i el seu personal de direcció van ser convidats a participar en programes dedicats al desenvolupament professional. El primer d'aquests programes, en què van participat dos professors del centre, es va realitza durant el curs 2018-2019 i en ell es van proporcionat eines i mètodes per aprofitar l'èxit de l'Escola eTwinning a la llum d'esdevenir una "organització d'aprenentatge" més forta.

En el curs 2019-2020, hem sigut guardonats de nou amb el segell eTwinning School sent felicitats per ser exemple per a altres escoles.
La plataforma eTwinning facilita la comunicació entre els socis dels projectes Erasmus+ i d’altra banda, les eines que inclou així com altres externes que es poden integrar en l'espai de col·laboració TwinSpace contribueixen al desenvolupament de la competència digital, a la millora del treball en equip, a l'aprenentatge intercultural, les relacions socials, la planificació i la realització de les activitats del projecte.